Kortslutning

Utviklingsmiljø

Episode Summary

Stian og Mikael tar en prat om hvordan de har utviklingsmiljøet sitt, hva de tenker er viktig og uviktig.

Episode Notes

Stian og Mikael tar en prat om hvordan de har utviklingsmiljøet sitt, hva de tenker er viktig og uviktig. Vi diskuterer alt fra tabs vs spaces, Mac vs Windows vs Linux, editorer og fargeskjema.

Ta kontakt med oss på Twitter @kortslutningpod – eller direkte på @mikaelbrevik og @mollerse