Kortslutning

Autonomi

Episode Summary

Hva ligger egentlig i det å være autonom i arbeidshverdagen? Hvor går grensa? Hvordan endrer tilnærmingen til arbeidet seg? Hvilke andre ting må du tenke på? Vi prater oss gjennom autonomi og lufter litt erfaringer og tanker.

Episode Notes

Hva ligger egentlig i det å være autonom i arbeidshverdagen? Hvor går grensa? Hvordan endrer tilnærmingen til arbeidet seg? Hvilke andre ting må du tenke på? Vi prater oss gjennom autonomi og lufter litt erfaringer og tanker.