Kortslutning

Dependency Hell

Episode Summary

Har vi gått for langt med bruken av avhengigheter? Er et avhengighetshelvete uungåelig eller bare en følge av mangel på kost/nytte analyse? Mikael og Stian snakker seg gjennom avhengigheter og hva de gjør med koden vi skriver i denne episoden av Kortslutning.

Episode Notes

Har vi gått for langt med bruken av avhengigheter? Er et avhengighetshelvete uungåelig eller bare en følge av mangel på kost/nytte analyse? Mikael og Stian snakker seg gjennom avhengigheter og hva de gjør med koden vi skriver i denne episoden av Kortslutning.