Kortslutning

Det å stille spørsmål

Episode Summary

Har du noen gang vært frustrert over dårlige svar? Har du tenkt over at det kanskje skyldes spørsmålet, mer enn den som svarer? Det har iallefall Mikael og Stian gjort. I denne episoden reflekteres det over kunsten å stille gode spørsmål.

Episode Notes

Har du noen gang vært frustrert over dårlige svar? Har du tenkt over at det kanskje skyldes spørsmålet, mer enn den som svarer? Det har iallefall Mikael og Stian gjort. I denne episoden reflekteres det over kunsten å stille gode spørsmål.