Kortslutning

Det å bytte jobb

Episode Summary

Mikael og Stian har "nettopp" byttet jobb. Med det så kommer det også mange andre endringer i hverdagen som mange kan kjenne seg igjen i. I denne episoden snakker de om hvordan jobbytte har vært for de og hva de ser på som viktig både for seg selv og selskap som skal legge tilrette for tiltredelse og fratredelse.

Episode Notes

Mikael og Stian har "nettopp" byttet jobb. Med det så kommer det også mange andre endringer i hverdagen som mange kan kjenne seg igjen i. I denne episoden snakker de om hvordan jobbytte har vært for de og hva de ser på som viktig både for seg selv og selskap som skal legge tilrette for tiltredelse og fratredelse.