Kortslutning

Hjemmekontor: 14 days later

Episode Summary

Vi har vært i påtvunget hjemmekontor i to uker til nå. Hva har vært som forventa? Hva har ikke? Hvilke ting har vi justert på underveis og hvordan ser vi for oss de neste ukene? Er dette egentlig representativt for det å jobbe hjemme i normale tider? Vi kjører refleksjoner.

Episode Notes

Vi har vært i påtvunget hjemmekontor i to uker til nå. Hva har vært som forventa? Hva har ikke? Hvilke ting har vi justert på underveis og hvordan ser vi for oss de neste ukene? Er dette egentlig representativt for det å jobbe hjemme i normale tider? Vi kjører refleksjoner.