Kortslutning

Jobbintervjuer

Episode Summary

I denne episoden plukker Mikael og Stian fra hverandre ideen om hva et jobbintervju kan være. Alle bitene, fra første møte til siste invervju, blir studert og drøftet. Arbeidsmarkedet har forandra seg, så kanskje det er påtide at jobbintervjuene forandrer seg også?

Episode Notes

I denne episoden plukker Mikael og Stian fra hverandre ideen om hva et jobbintervju kan være. Alle bitene, fra første møte til siste invervju, blir studert og drøftet. Arbeidsmarkedet har forandra seg, så kanskje det er påtide at jobbintervjuene forandrer seg også?