Kortslutning

Motivasjon

Episode Summary

Stian og Mikael reflekterer over rollen motivasjon spiller i hverdagen, i jobbsammenheng og som buzzword i jobbannonser.

Episode Notes

Stian og Mikael reflekterer over rollen motivasjon spiller i hverdagen, i jobbsammenheng og som buzzword i jobbannonser.