Kortslutning

Open Source

Episode Summary

Mikael og Stian snakket om noe som ligger de begge nært; Open Source. De snakker om ideologien, litt om historie, deres forhold til det og lanserer 4 arc types som kan klassifisere Open Source-bidragsytere.

Episode Notes

Mikael og Stian snakket om noe som ligger de begge nært; Open Source. De snakker om ideologien, litt om historie, deres forhold til det og lanserer 4 arc types som kan klassifisere Open Source-bidragsytere.

Ta kontakt med oss på Twitter @mikaelbrevik og @mollerse. Følg @kortslutningpod for alle dine Kortslutning-nyheter.