Kortslutning

Overgangen til fastansatt

Episode Summary

Hvordan er overgangen fra konsulentlivet til å bli fast ansatt? Hva er forskjellig? Hva er likt? Og er det _egentlig_ den overgangen som kommer med de største forandringene? Stian og Mikael tar en prat om førstnevntes jobbytte og hvordan overgangen har opplevdes.

Episode Notes

Hvordan er overgangen fra konsulentlivet til å bli fast ansatt? Hva er forskjellig? Hva er likt? Og er det _egentlig_ den overgangen som kommer med de største forandringene? Stian og Mikael tar en prat om førstnevntes jobbytte og hvordan overgangen har opplevdes.