Kortslutning

Produktivitet

Episode Summary

Hva er produktivitet? Kan vi måle det? Er det forskjell på å føle seg produktiv og å være produktiv? Finnes det folk som er mange ganger så produktive som andre? Produktivitet er temaet, og dette er noen av spørsmålene som dukker opp.

Episode Notes

Hva er produktivitet? Kan vi måle det? Er det forskjell på å føle seg produktiv og å være produktiv? Finnes det folk som er mange ganger så produktive som andre? Produktivitet er temaet, og dette er noen av spørsmålene som dukker opp.