Kortslutning

Rekruttering

Episode Summary

Å skaffe nye kolleger er en stor del av bransjen stort sett uansett hvor du jobber. Og det er mange ulike måter å gjøre rekruttering på. Mikael og Stian diskuterer hvordan de tenker det kan gjøres best, og litt om hvordan det ikke burde gjøres.

Episode Notes

Å skaffe nye kolleger er en stor del av bransjen stort sett uansett hvor du jobber. Og det er mange ulike måter å gjøre rekruttering på. Mikael og Stian diskuterer hvordan de tenker det kan gjøres best, og litt om hvordan det ikke burde gjøres.