Kortslutning

Senior

Episode Summary

Hva legger vi egentlig i det å være senior? Er det bare tid brukt i yrket som gjelder eller legger vi andre ting i det å være senior? Vi kjører diskusjon på senior rollen.

Episode Notes

Hva legger vi egentlig i det å være senior? Er det bare tid brukt i yrket som gjelder eller legger vi andre ting i det å være senior? Vi kjører diskusjon på senior rollen.