Kortslutning

Teamsammensetning

Episode Summary

Gode teams er mer enn bare summen av kompetansen medlemmene innehar. Et team må fungere sammen, i mange ulike situasjoner og problemstillinger. Hvilke verktøy har vi for å sørge for at vi faktisk kan bli det beste teamet mulig? Vi drøfter team sammensetning, selvrefleksjon og hvordan team kan gjøre plass til hele mennesker.

Episode Notes

Gode teams er mer enn bare summen av kompetansen medlemmene innehar. Et team må fungere sammen, i mange ulike situasjoner og problemstillinger. Hvilke verktøy har vi for å sørge for at vi faktisk kan bli det beste teamet mulig? Vi drøfter team sammensetning, selvrefleksjon og hvordan team kan gjøre plass til hele mennesker.